SSG Ares

#8VJQPUC2

54 492

46 / 50

Official SpaceStation Gaming War Clan🌟YT:CWA🌟Sister Clan:SSG Taurus🌟Join discord.gg/cQByw86 for more! royaleapi.com

Admissão de clã
Membros 46 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 54 492
Troféus necessários 5 000
Líder do clã VVonka
Alcance de troféus 4 082 – 6 164
Informações do clã
Localização Internacional
Doações por semana 14 518
Anciões 9
Colíderes 6
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Visto por último
Troféus
Visto por último
Doações
Recebido
1 Alaa 1.0
#J2Q2YQC9
13 6 164
2021-01-16 19:26:39
0
0
2 pates
#PGQ0CCCG
13 6 018
2021-01-16 20:54:17
122
80
3
4
BoiSlipp
#82QPJQQPQ
13 5 824
2021-01-16 18:07:11
324
360
4
8
fff
#28C8VG29J
13 5 820
2021-01-16 20:39:59
204
480
5 Ancião
marz
#ULYL0JP0
13 5 794
2021-01-16 19:58:23
371
160
6 Ancião
Parzival
#R928PC2
13 5 782
2021-01-16 21:07:27
228
400
7
4
bobafett7968
#P2JYCGV0
13 5 751
2021-01-16 21:12:58
406
640
8
4
TotallyNotJosh
#2RY2RRU9V
13 5 714
2021-01-16 14:17:32
203
480
9
11
Ancião
✨KꄬngSꄬzzle✨✨
#208RGUL9
13 5 662
2021-01-16 21:14:01
702
0
10
2
Ancião
demir
#LL0Q0YL
13 5 654
2021-01-15 19:29:47
0
0
11
2
Ancião
⚡ŇØVΔ l ĐīĘĞØ⚡
#2PPLVGYG
13 5 643
2021-01-16 20:39:30
186
160
12
2
Cezariusz79
#90L2L2GJP
13 5 628
2021-01-16 21:21:02
358
680
13
2
CupCake_Gaming
#P2YQR2JYJ
13 5 555
2021-01-16 16:22:11
475
480
14 Colíder
mgdaou
#LG9PJ2PJ
13 5 471
2021-01-16 13:57:08
1109
0
15
2
wahib
#2GYY9PCC
13 5 416
2021-01-16 15:28:06
30
240
16
5
Pada
#Y02LGC2GL
12 5 400
2021-01-16 21:46:37
897
690
17
13
Ancião
gabe's dad
#8Q9P0YV
13 5 388
2021-01-16 21:26:16
942
630
18
3
<c8>ziza90
#GRR9Q9QC
13 5 348
2021-01-16 21:30:55
386
0
19
3
Colíder
Quazzoid
#2CV89JGU
13 5 314
2021-01-16 20:52:22
910
720
20
3
THUNDER
#Y8CP8RU0L
13 5 309
2021-01-16 19:55:18
921
640
21
3
Ancião
Kouncil
#22VVC9RPU
13 5 290
2021-01-16 17:35:19
546
122
22
3
Bardul
#2UQ8P98VP
13 5 280
2021-01-16 12:39:51
390
120
23
1
Lider
VVonka
#LG2YUUP
13 5 211
2021-01-16 17:45:14
886
0
24
2
Dannyboy
#RR8RRQV
13 5 184
2021-01-15 16:12:06
30
240
25
2
Wild Card
#8R0J9J990
13 5 161
2021-01-16 21:42:29
415
400
26 Colíder
D A D A
#98JU0C2L
13 5 118
2021-01-16 20:26:01
204
480
27
2
Mexicali™
#PCVCCPV
13 5 118
2021-01-16 19:24:48
166
240
28
1
Ancião
Midas
#9QC0U9PU
13 5 064
2021-01-16 19:44:10
10
200
29
4
atchoum
#Y8PPQG8V
13 5 023
2021-01-16 19:00:20
110
440
30
1
Tony
#9GYV8UVP
13 4 993
2021-01-16 18:45:22
214
320
31
1
Ancião
Grimmjow
#82V9CU8C
13 4 988
2021-01-16 20:11:33
68
560
32
4
Darth EViL
#2V8JRUPV
13 4 977
2021-01-16 21:37:56
0
0
33
2
ThatOneGuy
#2JG2LPQRG
13 4 933
2021-01-16 20:42:01
151
360
34 DJCY™️
#8R8CYV8QP
13 4 901
2021-01-16 16:06:53
168
500
35
1
Colíder
Jdizzy4Shizzy
#2CG2JGG8
13 4 852
2021-01-16 14:22:38
74
360
36
1
Grahambo
#2P9G2L8Y
13 4 840
2021-01-16 18:31:09
219
480
37 joshua
#PJY8JQ0R9
11 4 812
2021-01-16 06:13:04
190
440
38 no izzle
#YVQ28J0P
13 4 730
2021-01-14 19:29:14
10
40
39 Kingslayer
#2RG0GPG8L
13 4 715
2021-01-15 19:11:30
66
40
40 Supercell
#RLJ989Q
11 4 600
2021-01-15 20:50:31
8
0
41 chuck
#YQP0JR9R
13 4 599
2021-01-15 05:44:41
30
120
42 Mommy
#QQVJQ9QUG
11 4 542
2021-01-13 02:17:15
10
120
43 Colíder
Actness
#LLVJRP0Q
13 4 532
2021-01-16 15:08:17
56
360
44 Colíder
doofenschmirtz
#P8YLQ89J
13 4 307
2021-01-12 12:54:40
0
0
45 Hello
#QL2QRPYGQ
9 4 218
2021-01-12 03:55:36
0
40
46 SwordofSeals
#QCVCQ20J
13 4 082
2021-01-15 17:12:15
10
200

Esse idioma foi traduzido por:

  • IceSpirit

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord