KOREA

#8LGRVQR

51 172

47 / 50

✨뻔하지 않고 편하게 즐기는 Fun Clan✨ 20대 이상 성인 클랜!! 가입은 ONLY KOREAN🇰🇷🤟 ☑️RULE 수집전투 참여는 자유❗️수집전투 참여후 마지막 전투 미참여시 강등 및 추방❗️가입인사는 필수👍 그럼👋

Admissão de clã
Membros 47 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 51 172
Troféus necessários 5 300
Líder do clã 겨울
Alcance de troféus 4 001 – 5 575
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 16 778
Anciões 16
Colíderes 7
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Visto por último
Troféus
Visto por último
Doações
Recebido
1 Colíder
슥쇽삭
#2222GV9PQ
13 5 575
2020-08-07 13:12:39
446
560
2 Colíder
벼락식혜
#9C99UU8Q
13 5 428
2020-08-07 11:35:34
1085
0
3
2
바람처럼구름처럼
#22V2Y902J
13 5 390
2020-08-07 10:26:33
418
400
4 Ancião
화니궈니
#8YJVR8L22
13 5 357
2020-08-07 12:19:42
918
480
5
2
Ancião
눈누난나
#928R2CP8C
13 5 355
2020-08-07 12:26:46
548
560
6
1
Colíder
Young Tae
#P2880LY9
13 5 323
2020-08-07 06:22:56
1059
480
7
2
Ancião
피카
#9YVVPP8U
13 5 269
2020-08-07 12:54:45
553
160
8
3
Colíder
수빈파파
#2VV09889V
13 5 249
2020-08-07 12:32:56
207
360
9
3
빵셔틀셔틀
#80RR8LJ2
13 5 235
2020-08-07 13:05:07
381
560
10 우주최강골렘
#88LLGGCCU
12 5 218
2020-08-07 08:44:05
1106
440
11
1
마과장
#PYGL0PRRR
12 5 157
2020-08-07 08:50:56
308
400
12
4
Colíder
HHCH
#9JQPR8UV
13 5 144
2020-08-07 04:51:21
172
360
13
2
Ancião
Slash
#9PU9U9GQV
13 5 125
2020-08-07 11:48:56
148
560
14
4
Ancião
happy blue fox
#2G00GJ99Q
13 5 119
2020-08-07 11:44:02
420
480
15
2
Ancião
떡실신실바
#9Y2CYLJQ
13 5 111
2020-08-07 12:19:02
10
320
16
2
고라
#922PUC2R
13 5 094
2020-08-07 12:25:59
460
280
17
4
Clouds
#88R0LJVQ
13 5 090
2020-08-07 12:01:37
486
500
18
2
KISYA
#8QJ9GRUU
13 5 046
2020-08-07 12:59:51
140
240
19
2
King Slayer
#YLV0L9PP0
13 5 036
2020-08-07 11:50:20
179
440
20
5
Lider
겨울
#R2R0RRP
13 5 027
2020-08-07 12:48:36
274
520
21
1
빙그례쥬시쿨
#2YUVCCCR
13 5 024
2020-08-07 13:20:08
514
480
22
5
Colíder
피톤치즈
#RC8CYPVJ
13 5 006
2020-08-07 12:56:17
265
240
23
4
Ancião
hassan
#LLL0JP20
13 5 002
2020-08-07 13:04:35
148
560
24 Ancião
Jdragon
#P0880RU8Q
13 4 961
2020-08-07 05:23:15
332
320
25
2
코태자
#JJGQRGCP
13 4 932
2020-08-06 14:47:35
58
120
26 Colíder
Himmel
#800QG9RQ
13 4 929
2020-08-07 13:09:08
713
488
27
3
Ancião
손깡통
#2VL0PQUCG
12 4 923
2020-08-07 12:37:59
1184
510
28 외삼
#2PGCCQQG0
13 4 922
2020-08-07 10:31:45
61
160
29 Ancião
우주최강
#8QGUG0QPL
13 4 921
2020-08-07 09:58:20
148
360
30
11
Ancião
오늘은CR
#9U28GVG9R
12 4 906
2020-08-07 07:23:47
438
520
31
1
Ancião
jj kdh
#20GLQQPPU
13 4 905
2020-08-07 12:25:02
588
480
32
1
Ancião
프린
#P08YLUU2G
12 4 905
2020-08-07 13:15:48
121
440
33
17
준고기
#9PJUUQ28
12 4 896
2020-08-07 11:10:12
281
360
34
1
해고래
#99PQ090Q9
13 4 877
2020-08-07 10:41:31
8
80
35
1
홍듕이
#82LR9G09L
12 4 865
2020-08-07 12:04:47
117
160
36
3
도연ㆍ나연ㆍ채연
#8RC8GQL0R
13 4 848
2020-08-07 06:57:39
312
400
37 을용타악기
#PL0P2YQC2
12 4 828
2020-08-07 12:15:03
118
440
38
2
khlee.95
#UP2L90V2
12 4 816
2020-08-07 12:24:27
56
480
39
4
Ancião
5300번
#889L2J22Q
12 4 791
2020-08-07 09:04:49
849
400
40
2
지율짱
#2R2LUPU9V
12 4 781
2020-08-07 08:25:23
306
480
41
5
전설로얄
#28PPQ2RJL
12 4 767
2020-08-07 05:57:09
0
0
42 알것없쑤
#28Y2Y2R8C
12 4 734
2020-08-07 13:21:53
94
80
43 Ancião
마르세유
#YJR8PLJ9
13 4 733
2020-08-06 23:21:31
124
320
44 Ancião
현서깡2
#2U0P28LJV
12 4 712
2020-08-07 10:50:03
182
280
45 assault
#8GQ0RQL8C
13 4 585
2020-08-07 12:41:49
391
440
46 Strike Freedom
#8Q2PY2JPU
13 4 558
2020-08-06 15:06:14
32
0
47 1stSunny
#9CRLU8CQ8
13 4 001
2020-07-30 16:06:16
0
0

Esse idioma foi traduzido por:

  • IceSpirit

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord