❤عاشقانه❤

#2V920GGV

42 240

36 / 50

خوش آمدید.دونیت و رک فراموش نشه.تو وار شرکت کردی تا تهش باید بری فعال باشید.بی ادبی ممنوع.درغیر اینصورت کیک میشی موفق باشید

Admissão de clã
Membros 36 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 42 240
Troféus necessários 4 000
Líder do clã R.E
Alcance de troféus 3 665 – 5 086
Informações do clã
Localização Irã
Doações por semana 1 913
Anciões 7
Colíderes 13
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Visto por último
Troféus
Visto por último
Doações
Recebido
1 Colíder
NASER KHAN
#VV2VP0
13 5 086
2020-06-07 09:32:25
358
350
2 jalal
#222JCJYG
12 4 959
2020-06-07 06:21:08
63
40
3 Colíder
secret
#2R8JYPLCP
12 4 805
2020-06-06 16:57:17
60
70
4
1
Ancião
mamad
#L82J9JPL
12 4 801
2020-05-28 10:34:02
0
0
5
1
Colíder
ALI_MFD
#2CPP2P2LY
12 4 774
2020-06-05 03:16:19
83
73
6
2
Colíder
A Sèd Sajad
#90P8UGLP8
12 4 748
2020-06-04 16:15:03
146
140
7
3
Ancião
ali
#2808QULVR
12 4 746
2020-06-07 07:43:36
248
40
8
1
Colíder
بهرام
#28LP0GLU
11 4 704
2020-06-07 06:56:25
0
0
9 Ancião
پسرآریایی
#Y2Q2YLU8L
9 4 687
2020-06-07 09:17:59
9
240
10 بهار
#P8LPYGQCC
12 4 663
2020-06-06 18:35:40
58
50
11 پویا
#YP8GGCLJ8
10 4 619
2020-06-06 13:31:50
264
100
12
1
Ancião
Molik9
#PCQ8YQJ9Y
10 4 610
2020-06-05 19:59:54
0
0
13
1
Colíder
MeySam
#2JJ8YUGL
13 4 602
2020-06-05 17:21:36
161
120
14
1
Colíder
Reza
#P8R0CYYU9
10 4 550
2020-05-30 22:46:01
0
0
15
1
Ancião
علی جون
#YP280UQ8
12 4 511
2020-06-03 12:37:36
20
40
16
1
سلطان
#PPR09V0PY
10 4 489
2020-06-07 08:12:50
192
180
17
1
ss
#YUVGQLV8U
10 4 359
2020-06-06 23:53:07
0
100
18
1
Lider
R.E
#8Y2JPYY0L
11 4 240
2020-05-17 20:58:13
0
0
19
1
girl
#9JPJCL2J2
10 4 155
2020-04-18 18:55:30
0
0
20
1
BAHRAM
#22CL0VYQ
9 4 133
2020-06-07 07:53:48
114
100
21
1
ماکان
#2QYYV0U00
9 4 129
2020-04-30 17:28:50
0
0
22
1
Ancião
mahla
#88QP8QGG
11 4 093
2020-06-06 16:03:00
0
0
23
1
mahdi
#982U0VCJQ
9 4 072
2020-04-11 12:53:33
0
0
24
1
($-$)
#Q8YGV2GPC
8 4 064
2020-06-06 04:02:45
0
40
25
1
Colíder
soheyla
#9YU0PQPP8
11 4 059
2020-03-07 22:08:14
0
0
26
1
Colíder
R.E
#PJJ8CL8P
12 4 056
2020-03-24 14:13:34
0
0
27
1
Colíder
mahsa
#2UGVJ9CRR
11 4 053
2020-05-17 11:04:00
0
0
28
1
lordmostafa
#2GRPQY2J9
10 4 023
2020-04-25 17:22:31
0
0
29
1
3JlouPe4enka
#82Y8R8CP8
10 4 018
2020-03-19 07:57:53
0
0
30
1
مهدی
#YGRYJP29P
8 4 011
2020-04-16 18:29:14
0
0
31
1
sajad
#2L000PG88
10 4 008
2020-03-24 09:47:17
0
0
32
1
Colíder
RoYaL _ LAND
#908J90L2P
10 4 005
2020-05-21 12:07:45
0
0
33
1
Colíder
m,o
#898RVQYJ0
11 4 001
2019-02-20 11:08:56
0
0
34
2
Arena 12 Ancião
elisajon
#YPC9PCQ8U
9 3 858
2020-06-07 02:42:00
36
0
35 Arena 12 Colíder
✴تنها✴
#CRGPQLQP
10 3 781
2019-04-07 16:04:51
0
0
36
1
Arena 12 ₩AMIR₩
#P0VVV22PY
9 3 665
2020-05-25 12:05:57
0
0

Esse idioma foi traduzido por:

  • IceSpirit

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord