بحث متقدم

أفضل إيطاليا قبائل

# المرتبة القبيلة نقاط نقاط القبيلة الأعضاء
1 Clash2IT
#P8JLV8JL
70057 49 / 50
2 I MIRMIDONI
#2PQR0U
69810
-247
50 / 50
3 QLASH Sentry
#9QY9JG09
68477
-1333
50 / 50
4 Veterans Élite™
#8YVV9YUR
66286
-2191
48 / 50
5
1
I PEKKA TORI
#P0VJYYVU
64318
-1968
48 / 50
6
1
VeteransÉlite 2
#8Y9U9U2P
63534
-784
49 / 50
7
2
LEGIONE RIBELLE
#22Q9VL
63493
-41
46 / 50
8 BlackSouls
#8GGLPGU8
63421
-72
50 / 50
9
11
Fumo Royal
#P999Q99L
63398
-23
49 / 50
10
17
HogsLand
#LQ0QU99
63389
-9
49 / 50
11
1
LaCasaDiCarta
#P0V8VLJQ
63293
-96
49 / 50
12
1
Diamonds
#P0LGP80U
63285
-8
49 / 50
13
1
High Voltage™
#89R2PVG
62934
-351
48 / 50
14
1
Revolution™️
#Y89VJYUL
62411
-523
50 / 50
15
6
Tesle Italiane
#2R8U0CR0
62391
-20
48 / 50
16
2
QLASH Sentry2
#92URLJYG
62374
-17
49 / 50
17
9
Gladiators™️
#PP0L2CCR
62317
-57
48 / 50
18
5
QLASH Beyond
#P92VY2LJ
62207
-110
48 / 50
19
3
3 valli
#P2CVCQ
62158
-49
48 / 50
20
3
La Perla Nera™️
#LGYUY98U
61965
-193
50 / 50
21
2
Nova ITA
#C0QQ22J
61940
-25
48 / 50
22
4
La Valle dei Re
#P02U90LC
61536
-404
48 / 50
23 Gang del bosco
#8R99RRQ
61465
-71
49 / 50
24
3
QLASH ITLegends
#9QJURCQ0
61364
-101
48 / 50
25 I PEKKA TORI JR
#8C2P9
61236
-128
47 / 50
26
5
100% H24™
#8V20P9VR
61051
-185
48 / 50
27
6
QLASH Eclipse
#P0LLG9RG
61029
-22
48 / 50
28 QLASH Hades
#9U2UYRQU
61021
-8
49 / 50
29
7
IPERNOVA⚡️™️
#9U9YUYPU
61007
-14
45 / 50
30
6
QLASH Void
#9QCVCGQU
60938
-69
47 / 50
31
10
ExAnimo eSports
#YULLRVJJ
60742
-196
46 / 50
32
3
Team impact
#2JUJPLG8
60715
-27
48 / 50
33
2
☠VedoVa☆NeRa☠
#YJPYGRV8
60641
-74
49 / 50
34 I PEKKA ALPHA
#9V2220VL
60625
-16
50 / 50
35
21
QLASH Sentry3
#99LQJ8GY
60560
-65
47 / 50
36
4
Hammer™
#9LQQ9UP0
60529
-31
46 / 50
37
5
"SUPERNATURAL"
#G8YVLR
60494
-35
48 / 50
38
6
Italian Stars
#P028L9
60492
-2
49 / 50
39
8
Drunk Wildboars
#9GGGRPJL
60482
-10
49 / 50
40
17
Armata⚔Oscura
#LR89ULQ
60475
-7
50 / 50
41
5
Italy Supreme⚡
#822980Y2
60357
-118
44 / 50
42
3
GANG ciambella
#PGL9Q9L2
60283
-74
49 / 50
43
3
Royal Prestige
#PCUG9CG
60220
-63
43 / 50
44
10
Smile
#8JLUPJ0U
60179
-41
49 / 50
45
6
QLASH Itc
#P0C28V0C
60153
-26
49 / 50
46
9
NeoRoma
#282Y8UPJ
60079
-74
49 / 50
47
9
QLASH Danger3
#9GUL90UL
60039
-40
48 / 50
48
18
ELITE of N.M.A.
#28GLQPCY
60009
-30
49 / 50
49
11
QLASH Revenge
#PYV0PQYJ
59962
-47
48 / 50
50
1
Nova ITA 3
#90VCUR0R
59936
-26
48 / 50
51
8
Veterans Hush™
#PU98Y22J
59855
-81
48 / 50
52
3
#BOMBER
#8RYLGQ0Q
59808
-47
44 / 50
53
13
ITALIAN forlì
#Y092JL2
59793
-15
48 / 50
54
4
#NO Mercy
#8PYGCRGR
59770
-23
50 / 50
55
10
#I MIRMIDONI 2
#YQV0P0UQ
59764
-6
49 / 50
56
31
GRIM REAPER
#9QL0GJ8P
59715
-49
45 / 50
57
4
"#The Punishers
#2J9U9YVJ
59688
-27
48 / 50
58
18
Synapse Gaming
#9RG22G9
59663
-25
43 / 50
59
11
#MuUuKaNs!!
#8UJ2UUJ8
59654
-9
47 / 50
60
17
Newbee_ITA
#90J8JC0
59646
-8
50 / 50
61
18
QLASH Chaos
#9U2QUL8U
59636
-10
44 / 50
62
28
100% ITA
#990RCVG8
59581
-55
48 / 50
63
10
Italy Game
#809L8CYJ
59554
-27
46 / 50
64
16
Eternal Silence
#CUQRR0C
59534
-20
46 / 50
65
2
NOVA TITANO
#RV0Y9UY
59512
-22
50 / 50
66
16
#Italianelcuore
#28PCYJUR
59496
-16
48 / 50
67
21
ita adulti
#29R0YQ09
59495
-1
47 / 50
68
4
Mkers ITA
#9UJV0JGP
59467
-28
49 / 50
69
17
Fedeltà♡
#RLPCRY
59454
-13
49 / 50
70
1
Adulti eSports
#80GQRG28
59446
-8
50 / 50
71
8
Black Orlov
#8VQ9G
59367
-79
46 / 50
72
10
Italian Army
#P0V2Q8
59291
-76
50 / 50
73
6
GLI SBALLONI
#P2U8Q0
59287
-4
44 / 50
74
1
GATTI_LIQUIDI
#V2JVR2
59259
-28
49 / 50
75
152
capo
#Y00GG8VP
59241
-18
50 / 50
76
203
Leviatano
#2GUJGQQ2
59233
-8
41 / 50
77
6
ItalianLegends2
#8GC2LR9
59168
-65
47 / 50
78
6
QLASH Infinity
#YGG99928
59154
-14
48 / 50
79
4
savastano clan
#2J082U08
59138
-16
47 / 50
80
2
I Siciliani
#2G0GJY
59137
-1
47 / 50
81
92
CrêuzaDeMä
#P0LL9LVQ
59128
-9
44 / 50
82
8
QLASH Beyond2
#9CR80CRG
59097
-31
50 / 50
83
28
#C.A.T.
#2PGCQ8YV
59097
0
43 / 50
84
16
#WormsRoyale
#P298880
59076
-21
47 / 50
85
27
i Paguri
#YLUQY0
58998
-78
47 / 50
86
7
Sbaulatori
#2LQRCP0
58990
-8
49 / 50
87
12
Nova ITA 2
#C8088RC
58966
-24
42 / 50
88
1
#BOMBER
#J9RC9P
58957
-9
49 / 50
89
5
Vikings
#8JQYP0PU
58879
-78
42 / 50
90
14
Alpha Men
#9VGVUCG8
58870
-9
46 / 50
91
10
Operai Royale
#9JCUG89
58863
-7
47 / 50
92
51
Banda Barzotti™
#220VP9Y2
58799
-64
48 / 50
93
30
Dei delle war
#PYUUC200
58770
-29
47 / 50
94
7
Spiace
#29QLVR2Y
58767
-3
48 / 50
95
18
A.D.T
#UQQ9U9G
58766
-1
46 / 50
96
4
!nferno Club
#2UG9VLR2
58751
-15
47 / 50
97
10
Gli SCOPPIATI
#22C0YLG
58749
-2
46 / 50
98
31
Last Clashers
#2JQGRY9V
58745
-4
43 / 50
99
15
NoName
#Q9GQP8Y
58736
-9
47 / 50
100
18
I PEKKA TORIJR3
#9VVP9L
58730
-6
47 / 50
101
2
BlacK Fire ITA
#9VGUU2
58675
-55
44 / 50
102
9
Vendicative
#ULGVQCY
58667
-8
40 / 50
103
23
#Revenge
#QU8CYQ
58650
-17
49 / 50
104
13
Fenice Nera
#Y0U2QV0R
58604
-46
48 / 50
105
1
QLASH Sentry4
#90QVQRCU
58589
-15
50 / 50
106
20
INSANE WARRIORS
#2PQ8C920
58576
-13
48 / 50
107
3
#alcatraz
#229GUJ0Q
58546
-30
48 / 50
108
12
Synapse Gaming2
#22R2VLRQ
58542
-4
48 / 50
109
13
Diamonds II
#9QCVJLJ2
58509
-33
45 / 50
110
26
Amici di Cristo
#LVU2UC2
58483
-26
48 / 50
111
16
amianto e pruni
#LCQR9Q
58466
-17
50 / 50
112
7
***normanni***
#YG2RU80
58458
-8
49 / 50
113
15
Veterans Anon™
#PC90RLUR
58451
-7
47 / 50
114
29
3 valli academy
#8PR0L2PL
58448
-3
49 / 50
115
5
Clash2IT ITA
#P9LLCJ8C
58445
-3
49 / 50
116
12
<Osiris™>
#9L89C2RQ
58427
-18
49 / 50
117
15
Arma Rettale
#80CR2
58418
-9
49 / 50
118
3
BananeNucleari
#PCG8R9RU
58414
-4
48 / 50
119
7
Peaky Blinders
#JUJGPV
58407
-7
47 / 50
120
12
Adulti Ribelli
#8V22U0PV
58400
-7
45 / 50
121
3
KRM ITALIA
#9JQ0JJ0
58387
-13
50 / 50
122
16
Sugo di Pollo
#822VUUQL
58383
-4
44 / 50
123
26
100%Italian
#RQ2LJVU
58364
-19
47 / 50
124
8
ITALIAN BRAVE
#2V8G0YLG
58359
-5
46 / 50
125
8
Diamonds III
#P2QGRLPV
58322
-37
49 / 50
126
1
IMPERO ROMANO
#2LJQ9JQ
58317
-5
46 / 50
127
18
barbabietole
#VCUQ0V
58308
-9
48 / 50
128
21
ITALY EMPIRE
#YGU0V2G
58280
-28
49 / 50
129
6
team impact 2
#8YLYYJ2G
58278
-2
49 / 50
130
25
IPERNOVA⚡™AoG
#9LUL2RCQ
58275
-3
47 / 50
131
27
I PEKKA TORIJR2
#290LQ9
58267
-8
49 / 50
132
69
INGLORIOUS GOD
#PY9LLYVR
58248
-19
50 / 50
133
7
Rivor Plate
#Q99GQG
58211
-37
46 / 50
134
25
*TruceKlan*
#VRLQGLL
58210
-1
50 / 50
135
29
Italian Insane
#9GRG8CPU
58199
-11
49 / 50
136
1
Napoli 1926
#PJCR2L
58194
-5
49 / 50
137
34
Clan Destino
#8GLLU8QG
58181
-13
49 / 50
138
14
Gladi Occultati
#8QY909C0
58128
-53
48 / 50
139
22
# i Fattoni
#Y9GV0LY
58100
-28
48 / 50
140
26
Leviatano 2
#9V2PYL22
58100
0
40 / 50
141
26
GLI SVINCOLATI
#PLGVJC8P
58095
-5
45 / 50
142
14
QLASH Void3
#9QVJJ9GJ
58078
-17
48 / 50
143
11
Mercenari ItA
#8J2YJ08Y
58048
-30
47 / 50
144
3
Vabbè Zappiamo
#8VPQPLGY
58044
-4
49 / 50
145
24
QLASH Itc2
#PLVLLRVP
58039
-5
46 / 50
146
14
All for one ™
#P9PQRV29
58021
-18
48 / 50
147
13
# i mai deboli
#2VLUQGYQ
58012
-9
50 / 50
148
4
- DIAMONDS -
#G0LGR2U
58003
-9
46 / 50
149
45
#Clash Troyale
#9V8J9QV
57910
-93
46 / 50
150
11
ITALY BOMBERS
#GJ8R9LU
57907
-3
50 / 50
151
4
"SUPERNATURAL"
#Y0UG20
57900
-7
43 / 50
152
10
Skillers
#9VQYJLV
57896
-4
48 / 50
153
30
mary j
#JUL0UJV
57879
-17
47 / 50
154 italian TOP
#2922Q09
57872
-7
44 / 50
155
9
Top_Mates
#98UJLVVC
57869
-3
50 / 50
156
5
Lords of War
#2C2980LC
57850
-19
46 / 50
157
6
$pecialisti [$]
#CRLGVQ2
57824
-26
46 / 50
158
59
QLASH Restart
#YPPJ0VJP
57799
-25
44 / 50
159
18
Zero Gemme
#G8YVLJ
57790
-9
43 / 50
160
12
DOG RIDER
#RP889JU
57786
-4
48 / 50
161
100
Commodore Army
#2Q2J0Q2
57771
-15
48 / 50
162
15
Urtone
#8RP0QU2R
57766
-5
47 / 50
163
17
Fedeltà♡ Alpha
#9CGG02RR
57754
-12
47 / 50
164
17
Clash Chifo
#9UYC29CG
57730
-24
50 / 50
165
65
i tigrotti
#2G2JRGJL
57725
-5
47 / 50
166
9
El clan de DioØ
#2Y9Y2PUJ
57722
-3
47 / 50
167
53
"SUPERNATURAL"
#22YCVV2U
57709
-13
49 / 50
168
14
Nova BrothersYT
#2089YLQL
57708
-1
43 / 50
169
28
ArmataTricolore
#U8QR8
57703
-5
49 / 50
170
8
ABBROUSH
#88UC20UP
57699
-4
46 / 50
171
6
L'era Glaciale2
#9YUV99RY
57699
0
49 / 50
172
32
Bable Team
#9Y2QR9YV
57677
-22
50 / 50
173
28
QLASH Top Clan
#9989JURU
57671
-6
44 / 50
174
17
Fusi di orario
#9Y2G2LCQ
57646
-25
47 / 50
175
20
IPERNOVA⚡™Over
#99PPV0UG
57624
-22
44 / 50
176
20
Italian Tempest
#2GCRCQ9P
57623
-1
45 / 50
177
109
Gli ErEtTi
#PY9VCC22
57618
-5
46 / 50
178
64
IPERNOVA⚡™Titan
#9R8UGYYR
57617
-1
46 / 50
179
13
Angels of Souls
#LVQ99Q0
57598
-19
49 / 50
180
18
ALLEANZA
#89RJVLL
57591
-7
49 / 50
181
51
Milano Elite
#9URJLLPQ
57582
-9
47 / 50
182
27
QLASH Void2
#9QV2P0CR
57560
-22
47 / 50
183
30
Polenta Royale
#9Q2PQCPU
57543
-17
48 / 50
184
26
leone
#8PV9JRGU
57530
-13
49 / 50
185
1
i marziani
#2UQVPGC
57518
-12
48 / 50
186
7
Authority
#P8UJUJYY
57506
-12
46 / 50
187
20
Draghi celesti
#8P80RJ9G
57488
-18
44 / 50
188
86
INVICTUS_ita
#PJJYLJRV
57481
-7
50 / 50
189
13
Don't Panic 42
#RUV998P
57479
-2
49 / 50
190
21
team explosion
#9V9RP09V
57473
-6
48 / 50
191
62
Barbagiannino
#PQL999L
57463
-10
44 / 50
192
39
Gods of war
#29920PV
57462
-1
49 / 50
193
27
BOBBUSELLI
#9CRYRJ
57462
0
47 / 50
194
20
QLASH Danger
#98PL02LC
57461
-1
45 / 50
195
22
ForzaItaliana
#8QLPR8
57444
-17
45 / 50
196
12
Italian Miners
#2G9Q0UYL
57433
-11
42 / 50
197
66
Leghorn⚔️Empire
#U2UCPC8
57432
-1
46 / 50
198
48
Du fritture
#2GJUGQP
57432
0
46 / 50
199
29
fireston
#Y0QPRPUQ
57416
-16
49 / 50
200
25
#BOMBER2.0
#82990CJY
57399
-17
47 / 50

هذه اللغة مُتَرجَمة من قِبَل:

  • T!GER™

🇦🇪 Help translate!

أبلِغ عن مشاكل في الترجمة على ديسكورد Deck Shop